Värmeinstallation

Om värme installeras i förrådsbyggnad eller vind (ofta i samband med isolering), ska detta göras med el-värme. Det är inte under några omständigheter tillåtet att koppla in värme från den gemensamma fjärrvärmeanläggningen.

Diskmaskiner ska kopplas till kallvatten.

Golvvärme i badrum ska utföras med elektriska slingor. Av flera orsaker är det inte tillåtet att koppla vattenburet system på fjärrvärmen.

 

Uppdaterat 2017-09-07