Ingrepp eller fel som berör flera fastighetsägare

Styrelsen måste kontaktas om fel uppstår på anläggningar som är gemensamma, eller om åtgärder vidtas, som berör flera fastigheter. Dessutom måste alla ingrepp i befintligt vattenledningssystem göras av installatör med behörighet. Denne kan avgöra om, och var till exempel en backventil måste ingå i planerad anslutning av maskin. 
Vid avstängning av värmesystemet som påverkar andra fastigheter måste styrelsen kontaktas.
Uppdaterat 2014-10-21