10 januari 2018
granskningsyttrande över detaljplanen i närområdet
Här finns det granskningsyttrande som samfällighetens styrelse har skickat in till stadsbyggnadskontoret den 10 januari
Robertshöjds samfällighetsförenings granskningsyttrande dnr 1429-15.pdf
Uppdaterat 2018-01-10