15 mars 2017
Pågående detaljplanearbete i vårt närområde
Nu är samrådet för detaljplan "Bostäder och skola vid Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan, Sävenäs, Delsjön" avslutat. Styrelsen har lämnat in ett yttrande, se bifogad PDF.

Yttrande
Skrift om vårt område
Uppdaterat 2017-03-15