Träpanel


Den träpanel som används till plank i området är s k Björkekärrspanel med måtten 61 mm bred och 21 mm tjock.
Snickare kan ofta ta fram panelen genom beställning hos en brädgård. Detta går naturligtvis också att göra själv. Exempel på företag som kan ta fram panel efter beställning är Optimera eller Göteborgs specialhyvleri. Partille trä AB ska enligt uppgift (sommaren 2017) ha panelen i lager.
Uppdaterat 2018-03-15