DRÄNERING

Som fastighetsägare skall du informera styrelsen om du har för avsikt att förbättra dräneringen och koppla på denna på befintlig brunn (som samfälligheten ansvarar för). 
Viktigt att brunnar hålls fria och att det inte sker åverkan på dessa.

Uppdaterat 2019-11-30