Startsida
Om föreningen
Om husen och området
Allmän information
Fiber och kabel-TV
Gatubelysningen
El och el-ledningar
Parkeringsplatser och garage
Flexlinjen
Renhållning och snöröjning
Vår- och höststädning
Rapporter
Hustips och rekommendationer
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar

El och el-ledningar

 
Varje länga har ett tillhörande elskåp med säkringar någonstans längs med längans insida. Göteborg energi servar elledningar fram till detta skåp. Från skåpet går en ledning till ena gavelhuset. Elen är sedan seriekopplad till resterande hus. Elledningen (kabeln) ligger ingjuten i bottenplattan i köket närmast fönstret ca 1-4dm in från fönstret. Det är alltså av yttersta vikt att ni INTE borrar i bottenplattan vid renovering då man riskerar att träffa elledningen och råka ut för olycka. En logisk följd blir också att alla efterkommande hushåll blir av med sin elförsörjning.

 

Elledningar under husen samt elskåpet som är gemensamt för längan ingår inte i Samfällighetens två gemensamhetsanläggningar (se författning under rubrik Om föreningen). Hushållen i var länga får gemensamt lösa problem relaterade till att säkringar(proppar) går eller dylika skeenden som påverkar allas el. Styrelsen har tre extra säkringar (dagens datum) vid eventuella problem på helger. Lundby el (Hisingen) säljer 100V 500W proppar.

Märk, då elkablar inte innefattats i samfälligheten från början är det var husägares ansvar att inte orsaka skador på elledningen. Fastighetsägaren som orsakat skadan ansvarar själv för kostnader till följd av oaktsamhet vid renovering eller dylikt. Det är upp till var husägare att informera om detta till nya köpare.

Uppdaterat 2013-12-23
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum