Startsida
Om föreningen
Gemensamhetsanläggningar
Styrelse
Vad går medlemsavgiften till?
Stadgar
Lantmäteriförrättningen kort och lång version
Årsmötesprotokoll
Årsmöte 2008
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
årsmöte 2014
Årsmöte 2015
Årsmöte 2016
Årsmöte 2017
Årsmöte 2018
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar
Här ligger kallelse med bilagor för årsstämmans möte den 18 april 2018
Kallelse Årsmöte 2018 Robertshöjds Samfällighetsförening.pdf
Uppdaterat 2018-04-05
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum