Startsida
Om föreningen
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Vad får jag ändra i husens exteriör?
Hängrännor och stuprör
Färg och tapeter
Träpanel
Stegar och byggnadsställning
Ingrepp eller fel som berör flera fastigheter
Målning
Taken
Värmeinstallation
Miljöfarliga ämnen i våra hus
Dränering
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar

Målning

Målning av ventiler och skorstenar på tak liksom takfot, vindskiva och gavelspets ombesörjes av varje enskild fastighetsägare. Vid några tillfällen har dock föreningen administrerat en gemensam målningskampanj av takens plåtdetaljer via en speciell entreprenad och särskild målningsförening. Även målning av fönster, plank, grindar och förråd ombesörjes av fastighetsägarna själva.


Kulörer

För att nå ett så enhetligt resultat som möjligt bör samtliga fastighetsägare välja samma kulörer.

Spontad träpanel på förråd, plank, gavelspetsar, träpanel mellan tegelfasad och takfot målas i kulör:
Brunsvart 517, Nordsjö Tinova transparant exterior alternativt lasyrfärg av annat fabrikat men då i samma NCS-kulör.

Grind, ytterdörr, fönster, skärmtak, takfot, taksprång, vindskivor, pergola över uteplats, smide (stolpar plank) och plåtdetaljer så som skorstenar krönplåtar, fönsterbleck mm målas i kulör:
Vit, NCS S 0502-Y.

Undantag:
Hängrännor och stuprör på boningshusen skall vara i koppar. 
Ventiler på boningshusen skall vara galvaniserat stål.
Ventiler på förråd målas i kulör lika träpanel. 

 

Uppdaterat 2018-02-14
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum