Startsida
Om föreningen
Om husen och området
Om vår vegetation
Om husen
Energiförbrukning
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar

År 1958 tilldelades Göteborgs Stads Bostadsbolag ett markområde i Robertshöjd för att bebyggas med radhus. Fram till år 1960 planerades området och för ritningarna stod arkitekterna Arne Nygård och Poul Hultberg. De första husen, på Blacktjärnsgatan, var klara sommaren 1961. När de sista husen i området blev klara, år 1962, stod här 29 längor radhus med sammanlagt 232 bostäder.

Husen såldes av Göteborgs Sparbank genom dess stiftelse Skansen Krona. Fastighetsnämnden upplät tomterna med tomträtt i 20 år och avtalen har sedan dess omförhandlats 1981 och 2001. Ett fåtal tomter har under åren friköpts. 

Husen är murade i hårdbränt fasadtegel, invändigt slammat och isolerat med frigolit på vilket gipsskivor limmats. Lägenhetsavskiljande väggar består antingen av 15 cm gjutbetong eller av 20 cm betonghålsten. På vindarna kan väggarna även bestå av trä. Rumsavskiljande väggar består av ett regerverk, klätt med gipsskivor.

 

Bjälklaget som skiljer första och andra våningen är utförd i armerad betong, vindbjälklaget är av trä med påspikade gipsskivor.

Husgrunden består av en betongplatta på en bädd av sprängsten med gjuten armerad kantbalk under ytterfasaderna. Under golvet på kökssidan är dragen en kulvert för värme och vatten. Avloppsledningarna, av Höganäsrör, är dragna utanför husen med servisavstickare till varje radhus.

Varm- och kallvattenledningar är utförda i koppar.

Vid ena gaveln på varje radhuslänga finns avstängningsanordning för varm- och kallvatten samt värmesystemet inrymd i en nedstigningsbrunn.

Värme- och varmvattenproduktionen sker i värmeväxlare placerad utanför området. Värme-energin produceras bland annat av fjärrvärmeverket i Sävenäs.

Uppdaterat 2014-10-21
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum