Startsida
Om föreningen
Gemensamhetsanläggningar
Styrelse
Vad går medlemsavgiften till?
Stadgar
Samfällighetsföreningen
Lantmäteriförrättningen kort och lång version
Årsmötesprotokoll
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar
Stadgarna för samfällighetsföreningen och den ekonomiska föreningen återfinns i vänsterkolumnen.
Uppdaterat 2014-10-21
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum