Startsida
Om föreningen
Om husen och området
Allmän information
Fiber och kabel-TV
Gatubelysningen
El och el-ledningar
Parkeringsplatser och garage
Flexlinjen
Renhållning och snöröjning
Vår- och höststädning
Rapporter
Hustips och rekommendationer
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar
Parkeringsplatser
Till varje fastighet hör en parkeringsplats. De hushåll som har mer än en bil har möjlighet att hyra extra p-plats. För att boka eller säga upp en extra p-plats kontakta Thomas Nyström (ansvarig uthyrning av extra p-platser) på thomas.nystrom"kanelbulle"tnid.se alternativt 0730-79 58 21 eller styrelsen via mailadressen styrelsen(@)robertshojd.se. Observera att parkeringsplatserna endast är avsedda för personbilar och ska markeras med skylt och nummer.

Vid vissa parkeringsplatser har uttag för motorvärmare installerats av enskilda husägare eller några husägare i grupp. Motorvärmaruttagen ägs inte av föreningen utan av varje enskild husägare.

Besöksparkeringarna är korttidsparkeringar avsedda för era gäster. Påtala för styrelsen om ni ser fordon som inte borde stå parkerade här.

Gågatorna/gränderna mellan radhusen, som tillhör kommunen, får inte användas som parkeringsplats. Endast kortvariga stopp för av- och pålastning är tillåten. Vid körning på gångarna måste detta givetvis ske med mycket stor försiktighet.

Uppsägning
Uppsägningsblankett för extra parkeringsplats finns här 
Blanketten skall lämnas underskriven till Thomas Nyström på Blacktjärnsgatan 1C


Elbilsladdning
Samfälligheten erbjuder i dagsläget ingen laddning av elbilar. Vi ser gärna att befintliga motorvärmarföreningar eller nya tar tag i frågan och tittar på installation av ladduttag. Under förutsättning att gällande regelverk följs ser gärna samfälligheten att det uppförs ladduttag. Kontakta Thomas vid frågor.
Uppdaterat 2019-11-30
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum