Startsida
Om föreningen
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Vad får jag ändra i husens exteriör?
Hängrännor och stuprör
Färg och tapeter
Träpanel
Stegar och byggnadsställning
Ingrepp eller fel som berör flera fastigheter
Målning
Taken
Värmeinstallation
Miljöfarliga ämnen i våra hus
Dränering
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar

Hängrännor och stuprör


Föreningen ansvarar för stuprören och genomför en gång om året en rensning av stuprören. Du som fastighetsägare har ansvar för att kontinuerligt rensa stuprören från löv och annat så att de inte riskerar att frysa sönder. Rensa också den renstratt som finns längst ner på respektive stuprör! Stupröret mynnar ner i dräneringsbrunnar. För att förhindra stopp i dräneringen ska brunnarna omgärdas av grus - inte av sand eller jord! Kontakta styrelsen om ett stuprör behöver bytas.

Du som fastighetsägare har själv ansvar för dina hängrännor, d.v.s. de som löper horisontellt med taket. Hängrännorna ska, av estetiska och tekniska skäl, vara av koppar.
Företaget 3P Tak AB, tel 0302-425 09, kan anlitas för byte av hängrännor.
Uppdaterat 2015-03-17
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum