Startsida
Om föreningen
Gemensamhetsanläggningar
Styrelse
Vad går medlemsavgiften till?
Stadgar
Lantmäteriförrättningen kort och lång version
Årsmötesprotokoll
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar
Gemensamhetsanläggningar

Samfällighetsföreningen förvaltar åtta gemensamhetsanläggningar, men bara två av dessa berör alla husägare. Anläggningar 3-8 utgörs av de fem förbindelsegångar som går mellan vissa radhuslängors baksidor.

Gemensamhetsanläggning 1
utgörs av anläggningar vars kostnader delas lika mellan alla fastighetsägare:
- Parkeringsytor
- Grönområden
- Kallvattenledningar med vattenmätarbrunnar och varmvattenledningar
- Spillvattenledningar med brunnar
- Dagvattenledningar med brunnar, inklusive dräneringsledningar och stuprör

Gemensamhetsanläggning 2
utgörs av anläggningar vars kostnader fördelas proportionerligt efter husens storlek:
- Värmekulvertar (fjärrvärmeledningar) med brunnar
- Installation i undercentral
- Utrymmen för undercentral
Uppdaterat 2014-10-21
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum