Startsida
Om föreningen
Gemensamhetsanläggningar
Styrelse
Vad går medlemsavgiften till?
Stadgar
Lantmäteriförrättningen kort och lång version
Årsmötesprotokoll
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar
Vad går medlemsavgiften till?

Under 2013 är medlemsavgiften fastställd enligt tabellen nedan.

Antal Storlek (m2) Andel % Totalt belopp Inbetalning kvartalsvis
27 83,6 0,3705 19 323 kr 4 831 kr
60 85 0,3768 19 527 kr 4 882 kr
27 97,5 0,4322 21 348 kr 5 337 kr
64 98,9 0,4384 21 552 kr 5 388 kr
18 114,6 0,5079 23 839 kr 5 960 kr
16 115,7 0,5128 23 999 kr 6 000 kr
20 116,4 0,5159 24 101 kr 6 025 kr

Fakturerung sker enligt följande.
  Faktura datum Förfallo datum
kvartal 1 01-dec-12 31-dec-12
kvartal 2 01-mar-13 31-mar-13
kvartal 3 01-jun-13 30-jun-13
kvartal 4 01-sep-13 30-sep-13Föreningens budget för 2013 är ca 4,9 miljoner kronor.

De två dominerande kostnadsposterna är fjärrvärme och vatten.
Fjärrvärmen utgör drygt 60% av föreningens totala budget och vatten utgör 17%.

De två största kostnadsposterna därefter är:
- Kontraktsskötsel  - d.v.s. snöröjning, skötsel av gräs, buskar och träd på våra gemensamma ytor m.m.
- Redovisningstjänster - fakturering av kvartalsavgifter m.m.

Därutöver tillkommer en rad mindre underhållsposter för olika typer av reparationer.
Uppdaterat 2014-10-21
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum