Startsida
Om föreningen
Gemensamhetsanläggningar
Styrelse
Vad går medlemsavgiften till?
Stadgar
Lantmäteriförrättningen kort och lång version
Årsmötesprotokoll
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar
Styrelsen har fem ordinarie medlemmar och två suppleanter. Ledamöterna väljs vid årsstämman som hålls i april månad. Styrelsen förvaltar samfälligheterna och föreningens tillgångar och för förteckning över fastigheterna och deras ägare.

Du kan kontakta styrelsen genom att skicka ett meddelande till styrelsen@robertshojd.se eller genom att ringa till någon av ledamöterna.

Styrelseledamöter 2018/2019

Nicklas Stenqvist, ordförande

Långefjällsgatan 5G
tel: 0703-856341

Angelica Petras, kassör
Blacktjärnsgatan 1F
tel: 0707-782919

David Luvö, sekreterare
Råbäcksgatan 1a
tel: 0722-251097

Erik Berglund, ledamot
ansvarsområde: VA/värme
Blacktjärnsgatan 4E
tel: 0727-092030

Lena Munro, suppleant
ansvarsområde: grönytor
Råbäcksgatan 1F
tel: 0730-512868


Daniel Eriksson, suppleant
ansvarsområde: grönytor och hemsidan
Blacktjärnsgatan 8B
tel: 0707-329330


Thomas Nyström, ledamot
ansvarsområde: parkeringar
Blacktjärnsgatan 1C
tel: 0730-79 58 21

Uppdaterat 2018-08-19
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum