Startsida
Om föreningen
Gemensamhetsanläggningar
Styrelse
Vad går medlemsavgiften till?
Stadgar
Lantmäteriförrättningen kort och lång version
Årsmötesprotokoll
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar
Styrelsen har fem ordinarie medlemmar och två suppleanter. Ledamöterna väljs vid årsstämman som hålls i april månad. Styrelsen förvaltar samfälligheterna och föreningens tillgångar och för förteckning över fastigheterna och deras ägare.

Du kan kontakta styrelsen genom att skicka ett meddelande till styrelsen@robertshojd.se eller genom att ringa till någon av ledamöterna.

Styrelseledamöter 2019/2020

Angelica Petras, ordförande

Blacktjärnsgatan 1F
tel: 0707-782919

Erik Berglund, kassör
ansvarsområde: värme
Blacktjärnsgatan 4E
tel: 0727-092030

Lina Hansson, suppleant, sekreterare
Blacktjärnsgatan 3B
tel: 0707-974796

David Luvö, ledamot
ansvarsområde: hemsidan
Råbäcksgatan 1a
tel: 0722-251097

Lena Munro, ledamot
ansvarsområde: grönytor och VA
Råbäcksgatan 1F
tel: 0730-512868

Daniel Eriksson, ledamot
ansvarsområde: grönytor och hemsidan
Blacktjärnsgatan 8B
tel: 0707-329330

Thomas Nyström, suppleant
ansvarsområde: parkeringar
Blacktjärnsgatan 1C
tel: 0730-79 58 21

Uppdaterat 2019-06-13
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum