Startsida
Om föreningen
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Vad får jag ändra i husens exteriör?
Hängrännor och stuprör
Färg och tapeter
Träpanel
Stegar och byggnadsställning
Ingrepp eller fel som berör flera fastigheter
Målning
Taken
Värmeinstallation
Miljöfarliga ämnen i våra hus
Dränering
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar
DRÄNERING

Som fastighetsägare skall du informera styrelsen om du har för avsikt att förbättra dräneringen och koppla på denna på befintlig brunn (som samfälligheten ansvarar för). 
Viktigt att brunnar hålls fria och att det inte sker åverkan på dessa.

Uppdaterat 2019-11-30
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum